Universitat Rovira i Virgili

DEIM Doctoral Workshop (DCSM)

El DEIM Doctoral Workshop es organitzat anualment pel Programa de Doctorat en Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat, amb l'objectiu de promoure la difusió d'idees, mètodes i resultats que es desenvolupen en la Tesi Doctoral dels estudiants d'aquest programa.

Edicions anteriors:

Els workshops son en anglès i es publiquen uns proceedings amb les contribucions dels estudiants.