Universitat Rovira i Virgili

Presentació

El Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques (DEIM) està format per professors i investigadors especialistes en diferents disciplines corresponents a les àrees de coneixement d'informàtica, telemàtica i matemàtiques. Aquesta diversitat és un punt fort del Departament, atès que permet abordar temes de recerca i desenvolupament en enginyeria a diversos nivells, des de la teoria fins a la pràctica.

Els àmbits principals d'actuació del DEIM són les tecnologies de la informació i les comunicacions, i també la matemàtica aplicada, així com la didàctica de la matemàtica. En concret, les línies de recerca dels grups del Departament són: seguretat i privadesa de la informació, intel·ligència artificial i sistemes multiagent, robòtica i visió per computador, sensors aplicats a la indústria, algorismes encastats en sistemes físics, sistemes complexos, arquitectures i serveis telemàtics, fenòmens de transport i sistemes dinàmics, teoria de codis i de grafs, i didàctica de les matemàtiques.

Són habituals les col·laboracions puntuals o permanents entre els diferents grups de recerca del DEIM i també amb altres grups de la URV o d'altres universitats del món.