Universitat Rovira i Virgili

Recerca

imatge d'una biblioteca

El Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques és líder en recerca en els àmbits de la informàtica, les matemàtiques i les tecnologies de la informació. Combinant aproximacions teòriques i aplicades, i amb una vocació interdisciplinària i col.laborativa, les investigadores i investigadors del departament son referents mundials en àmbits com la ciberseguretat, la intel.ligència artifical, el cloud computing o els sistemes complexos, entre d’altres.