Universitat Rovira i Virgili

Jordi Castellà Roca

Associate Professor

Contact: