Universitat Rovira i Virgili

Imatge Corporativa

Representació bàsica del logotip. Només presenta el logotip del DEIM sense texte ni recursos gràfics addicionals. Donat el seu aspecte conceptual es recomana usar-lo com a element de reforç no redundant quan la identitat del Departament o de la Universistat sigui coneguda per altres mitjans.

  Descarregueu l’arxiu .zip. 

Descarregueu l’arxiu .zip. (Només disponibles en format JPEG)